TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Code With Mosh - Complete Python Course

Code With Mosh - Complete Python Course

Code With Mosh - Complete Python Course
Code With Mosh là một khoá huấn luyện trực tuyến rất nổi tiếng, được thiết kế để giúp người học đạt được kiến thức vững chắc về Python. Khoá học này được xây dựng bởi Mosh Hamedani – một trong những chuyên gia hàng đầu về các ngôn ngữ lập trình như Python, C# và JavaScript. Với trên 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và thiết kế phần mềm, anh đã tạo ra nhiều khoá học trực tuyến về lập trình.

Complete Python Course của Code With Mosh là một khoá học rất tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu học Python hoặc ai muốn nâng cao kỹ năng lập trình Python của mình. Khoá học bao gồm hơn 400 bài giảng video, bao phủ tất cả các khía cạnh của Python - từ cơ bản đến nâng cao. Hầu hết các bài giảng đều có bản sao của mã, giúp bạn có thể áp dụng ngay lập tức những kỹ thuật học được vào công việc của mình.

Khoá học Complete Python Course bao gồm các phần:

1. Python Basics: Phần này giúp bạn nắm được những kiến thức cơ bản nhất của Python như biến, kiểu dữ liệu, số học và toán tử, đọc và ghi tập tin, chuỗi, rẽ nhánh và vòng lặp.

2. Python Functions: Khi đã nhận thức được các kiến thức cơ bản của Python, bạn sẽ tiến bước tới Python Functions. Phần này cung cấp một số kiến thức quan trọng như phạm vi biến và tên hàm, tham số và giá trị trả về, các hàm đệ quy và đệ quy đuôi, và rất nhiều.

3. Python Collections: Sau khi cải thiện kỹ năng lập trình Python của bạn, bạn sẽ cần phải học cách sử dụng các collection trong Python. Bài giảng này giúp bạn nẵm được các kiến thức cơ bản của List, Tuple, Dictionary và Set.

4. Object-Oriented Programming with Python: Lập trình hướng đối tượng là một khía cạnh rất quan trọng trong lập trình Python và bạn cần phải biết nó để tiến bộ trong kế hoạch học tập của mình. Phần này sẽ tập trung vào những kiến thức cơ bản như lớp và đối tượng, khởi tạo và hủy đối tượng, phương thức, kế thừa, polymorphism và abstract class.

5. Python Modules: Một trong những cách tốt nhất để tối ưu hóa công việc lập trình của bạn là sử dụng module. Sau khi đã hiểu về module trong Python, bạn sẽ có thể sử dụng chúng để tạo ra các ứng dụng phức tạp hơn.

6. File Operations in Python: Khoá học Complete Python Course cũng đề cập đến các thao tác với tập tin trong Python, bao gồm đọc và ghi tập tin, thao tác với thư mục và sử dụng các thư viện phổ biến như math, datetime, os va shutil.

Với khoá học Complete Python Course của Code With Mosh, bạn sẽ có một bản năng lực tốt trong lập trình Python và sử dụng module và thư viện. Sau khi hoàn thành khoá học, bạn có thể xây dựng các ứng dụng Python phức tạp và giải quyết các vấn đề lập trình thực tế. Bạn còn đủ tư duy để giải quyết các vấn đề phức tạp danh sách, cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về TỔNG HỢP tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI