TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Khoá Học Lập Trình Wordpress Theme Cùng Bootstrap

Khoá Học Lập Trình Wordpress Theme Cùng Bootstrap

Khoá Học Lập Trình Wordpress Theme Cùng Bootstrap
Khoá học lập trình WordPress Theme cùng Bootstrap là một khoá học rất quan trọng dành cho những người đang muốn học lập trình WordPress Theme. Khoá học này cung cấp một loạt các công cụ và kỹ thuật học tập cho những người mới bắt đầu, giúp họ có thể tạo ra những giao diện WordPress Theme đẹp, chuyên nghiệp và tương thích với Bootstrap.

Bootstrap là một khung làm việc frontend của Twitter giúp tổ chức hệ thống layout và các thành phần trên trang web. Điều này làm cho việc lập trình WordPress Theme trở nên dễ dàng hơn, vì người lập trình không phải mất thời gian điều chỉnh một loạt các kiểu CSS phức tạp để tạo ra giao diện trang web.

Khoá học lập trình WordPress Theme cùng Bootstrap bao gồm các chủ đề sau:

1. Giới thiệu về Bootstrap: Trình bày các khái niệm cơ bản về Bootstrap, cách sử dụng các phần tử Bootstrap và cách tạo một bố cục Bootstrap cơ bản.

2. Tạo WordPress Theme cơ bản: Hướng dẫn cách tạo WordPress Theme từ đầu, bắt đầu từ cài đặt WordPress, tạo một số tệp cơ bản và tạo một trang chủ đơn giản.

3. Sử dụng Bootstrap trong WordPress Theme: Đưa Bootstrap vào WordPress Theme, hướng dẫn cách sử dụng các thành phần Bootstrap, bao gồm giao diện (buttons, forms, tables,), grid system, và responsive design.

4. Cải tiến WordPress Theme bằng Bootstrap: Hướng dẫn cách sử dụng Bootstrap để cải thiện WordPress Theme hiện tại, bao gồm tối ưu hiệu năng và tối ưu hóa SEO.

5. Táo bạo với WordPress Theme: Cung cấp kiến thức để người học có thể tạo ra những giao diện WordPress Theme đẹp và tinh tế, hiệu quả cao hơn thông qua cách tạo một loạt kiểu CSS phức tạp và sử dụng các plugin và tính năng mới của WordPress.

Tổng kết lại, khoá học lập trình WordPress Theme cùng Bootstrap là một khoá học thú vị và hiệu quả cho những người mới bắt đầu lập trình WordPress Theme. Khoá học này cung cấp cho người học các công cụ và kỹ thuật đầy đủ để giúp họ tạo ra những giao diện WordPress Theme đẹp, chuyên nghiệp và tương thích với Bootstrap. Bất kể bạn là ai, nếu bạn muốn học lập trình WordPress Theme, thì khoá học này chính là lựa chọn tốt nhất cho bạn.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về LẬP TRÌNH tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về WORDPRESS tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI