TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

12 Small Programs in Java

12 Small Programs in Java

12 Small Programs in Java
Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nó được sử dụng để phát triển nhiều ứng dụng và phần mềm đa dạng. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một danh sách 12 chương trình nhỏ trong Java, đây là những chương trình hay và phổ biến mà bạn có thể sử dụng để nâng cao kỹ năng của mình trong lập trình.

1. Hệ thống đăng nhập
Đây là một trong những chương trình phổ biến nhất trong Java của tất cả các thời đại. Chương trình này yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó kiểm tra xem nó có trùng khớp với tài khoản đã đăng ký hay không. Nếu có, người dùng được đăng nhập và truy cập vào các chức năng của hệ thống.

2. Chương trình tính tổng
Chương trình tính tổng trong Java là một phần mềm đơn giản nhằm giúp người dùng tính tổng các số được nhập vào bởi người dùng. Nó được sử dụng như một công cụ đơn giản để kiểm tra tính chính xác của việc lập trình trong Java.

3. Chương trình in bảng cửu chương
Đây là một chương trình đơn giản sử dụng vòng lặp để in bảng cửu chương ra màn hình. Nó sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng của mình trong việc lập trình vòng lặp.

4. Chương trình đảo chuỗi
Chương trình này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần đảo ngược. Sau đó chương trình sẽ đảo ngược chuỗi đó và in ra kết quả lên màn hình.

5. Chương trình kiểm tra số nguyên tố
Chương trình này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.

6. Chương trình tìm số lớn nhất trong mảng
Chương trình này sử dụng một mảng để tìm số lớn nhất trong nó. Người dùng sẽ nhập vào giá trị của mảng và chương trình sẽ trả về số lớn nhất có trong mảng.

7. Chương trình đọc file
Chương trình này sẽ đọc một file văn bản được chỉ định bởi đường dẫn. Nó sẽ in ra nội dung của file lên màn hình.

8. Chương trình sắp xếp mảng
Chương trình này sử dụng thuật toán sắp xếp Insertion Sort để sắp xếp một mảng các số nguyên. Nó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào các giá trị và sau đó sắp xếp chúng.

9. Chương trình đồ họa đơn giản
Chương trình này sử dụng các thành phần đồ họa của Java để tạo ra một giao diện đồ họa đơn giản. Nó có thể được sử dụng như một bước đầu tiên trong việc phát triển các ứng dụng đồ họa phức tạp hơn.

10. Chương trình đếm từ trong một văn bản
Chương trình này sẽ đếm số lượng từ trong một văn bản đầu vào. Nó sử dụng một số thuật toán đơn giản để đảm bảo tính chính xác khi đếm số từ.

11. Chương trình mã hóa giải mã thông điệp
Chương trình này sẽ sử dụng thuật toán mã hóa và giải mã để mã hóa và giải mã thông điệp. Người dùng sẽ nhập vào thông điệp và chương trình sẽ mã hóa hoặc giải mã nó.

12. Chương trình tìm kiếm từ khóa trong văn bản
Chương trình này sẽ tìm kiếm một từ khóa trong văn bản đầu vào và in ra các vị trí của từ đó trên màn hình. Nó sử dụng một số thuật toán tìm kiếm cơ bản để đảm bảo tính chính xác của việc tìm kiếm từ khóa.

Trên đây là 12 chương trình Java đơn giản mà bạn có thể sử dụng để nâng cao kỹ năng của mình trong lập trình. Chúc các bạn thành công trong việc học tập và phát triển các kỹ năng lập trình của mình.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI