TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Bash Shell Scripting Crash Course For Beginners

Bash Shell Scripting Crash Course For Beginners

Bash Shell Scripting Crash Course For Beginners
Bash Shell Scripting Crash Course là khóa học rất hữu ích cho những người mới bắt đầu học về bash shell scripting. Bash shell scripting là một trong những kỹ năng cần thiết cho các nhà phát triển phần mềm và các nhà quản trị hệ thống.

Bash shell scripting là viết các lệnh trong Terminal của MacOS hoặc Command Prompt của Windows. Nó giúp bạn tự động hóa các tác vụ, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất. Với các lệnh bash, bạn có thể tạo các kịch bản để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc thậm chí là để tương tác với các tệp và thư mục.

Khóa học này cung cấp cho bạn một khái niệm cơ bản về cách tạo các tập lệnh (scripts) bằng cách sử dụng bash shell scripting. Khóa học sẽ bao gồm các chủ đề sau đây:

1. Bash Shell Basics: Bạn sẽ học về cú pháp của bash, làm thế nào để tạo và chạy các lệnh, và các biến môi trường.

2. Conditionals and Loops: Trong phần này, bạn sẽ học cách sử dụng các loại điều kiện và vòng lặp để viết các tập lệnh phức tạp hơn.

3. Functions: Bash cũng hỗ trợ các hàm, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn và dễ sử dụng hơn. Bạn sẽ học cách tạo và sử dụng các hàm trong bash.

4. Truyền tham số: Bạn sẽ học cách truyền tham số cho các lệnh và hàm của bash, đưa ra các giá trị cho chúng và sử dụng chúng trong các lệnh.

5. Tương tác với tệp và thư mục: Bash cũng hỗ trợ nhiều khả năng để tương tác với các tệp và thư mục. Trong phần này, bạn sẽ học cách đọc và viết tệp, tạo và xóa thư mục, và nhiều hơn nữa.

6. Xử lý với chuỗi: Khi xử lý với chuỗi, bash có nhiều lệnh mạnh mẽ để thực hiện các thao tác như cắt chuỗi, ghép chuỗi, và trích xuất các phần của chuỗi.

7. Tổng kết và ứng dụng: Cuối cùng, bạn sẽ được hướng dẫn cách đóng gói tất cả các kiến thức của mình vào các tập lệnh bash đơn giản khi thực hiện các tác vụ thông thường.

Với Bash Shell Scripting Crash Course, bạn sẽ có kiến thức cơ bản về bash shell scripting để bắt đầu xây dựng các kịch bản và tập lệnh của riêng mình. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian và trở nên hiệu quả hơn khi làm việc trên các hệ thống Unix/Linux. Hãy bắt đầu học nào!
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về TỔNG HỢP tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI