TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Git Going Fast One Hour Git Crash Course

Git Going Fast One Hour Git Crash Course

Git Going Fast One Hour Git Crash Course
Giới thiệu về Git Going Fast One Hour Git Crash Course

Git là một trong những công cụ phần mềm quản lý phiên bản mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay. Nó cho phép lưu trữ, quản lý và theo dõi lịch sử các phiên bản của các tập tin trong một dự án phần mềm. Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm hoặc đang học lập trình, hãy bắt đầu sử dụng Git để quản lý và theo dõi quá trình phát triển dự án phần mềm.

Git Going Fast One Hour Git Crash Course là một khóa học giúp bạn nắm vững và làm quen với Git chỉ trong vòng một giờ. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo một kho lưu trữ Git, tạo các cơ bản branch, commit, merge, undo và xử lý xung đột.

Giáo trình khóa học

Bước 1: Cài đặt Git

Để bắt đầu với Git, trước tiên bạn cần phải cài đặt Git trên máy tính của mình. Bạn có thể tải Git từ trang web chính thức của Git (https://git-scm.com/downloads). Sau khi tải xuống, bạn cần cài đặt Git trên máy tính của mình để có thể sử dụng Git từ command line.

Bước 2: Tạo một kho lưu trữ Git

Một kho lưu trữ Git là nơi chứa các phiên bản đang phát triển của dự án phần mềm của bạn. Bạn có thể tạo một kho lưu trữ Git bằng cách sử dụng lệnh "git init" theo sau bởi đường dẫn của thư mục bạn muốn lưu trữ Git. Ví dụ:

```
$ git init ~/my-project
```

Bước 3: Tạo các branch trong Git

Các branch là nhánh độc lập của repository Git và được sử dụng để phát triển dự án phần mềm mà không ảnh hưởng đến nhánh chính của dự án. Bạn có thể tạo các branch trong Git bằng lệnh "git branch" theo sau bởi tên của branch bạn muốn tạo. Ví dụ:

```
$ git branch feature-branch
```

Bước 4: Commit và undo trên Git

Một commit trong Git là một cách để lưu trữ các thay đổi của bạn trong một kho lưu trữ Git và bao gồm tất cả các thay đổi được thực hiện trong các tập tin của dự án phần mềm. Bạn có thể tạo một commit bằng lệnh "git commit" theo sau bởi một thông điệp định nghĩa nội dung của commit. Ví dụ:

```
$ git commit -m "Initial commit"
```

Bạn cũng có thể undo các thay đổi trên Git bằng lệnh "git reset" hoặc "git checkout". Tuy nhiên, lưu ý rằng khi bạn undo các thay đổi, các tập tin trong kho lưu trữ của bạn sẽ trở về trạng thái trước đó và bạn sẽ mất tất cả các thay đổi tới thời điểm hiện tại. Ví dụ:

```
$ git reset HEAD~1
```

Bước 5: Giải quyết xung đột

Khi phát triển một dự án phần mềm, bạn có thể gặp phải xung đột khi các tập tin của bạn được sửa đổi bởi nhiều người cùng lúc. Để giải quyết xung đột, bạn có thể sử dụng lệnh "git merge". Ví dụ:

```
$ git merge feature-branch
```

Tổng kết

Như vậy, Git Going Fast One Hour Git Crash Course là một lớp học rất hữu ích để giúp bạn làm quen với Git và bắt đầu sử dụng công cụ quản lý phiên bản phần mềm này. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo các kho lưu trữ Git, tạo các branch, commit, merge và undo trong Git. Hãy bắt đầu với khóa học này ngay hôm nay để nắm vững và hoàn thiện kỹ năng của bạn.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI