TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Intro to Node JS - Express

Intro to Node JS - Express

Intro to Node JS - Express
Node JS là gì?

Node JS là một nền tảng cho phép chạy JavaScript ở phía server. Với Node JS, bạn có thể tạo các ứng dụng web động và nhanh chóng bằng cách sử dụng JavaScript. Node JS được xây dựng trên nền tảng V8 - JavaScript engine (được sử dụng bởi trình duyệt Chrome), đó là một trong những engine JavaScript nhanh nhất và hiệu quả nhất hiện có.

Express là gì?

Express là một web framework Node JS nhẹ dựa trên JavaScript, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động. Express cung cấp cho phát triển web một loạt các tính năng cần thiết để phát triển ứng dụng web một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Express cung cấp cho nhà phát triển:

1. Routing - Định tuyến: Giúp xác định các URL và các tác vụ tương ứng với chúng.

2. Middleware: Middleware là các chức năng được thực hiện trước khi các hoạt động của ứng dụng web được kích hoạt. Middleware có thể đóng vai trò bảo mật cho ứng dụng, phản hồi về nội dung, cung cấp truy cập vào dữ liệu và nhiều chức năng khác.

3. Giới hạn: Giới hạn được sử dụng để hạn chế số lượng lượt truy cập vào các API của ứng dụng web của bạn và xử lý các yêu cầu truy cập trong thời gian cho phép.

4. Xử lý thông báo (Error handling): Express hỗ trợ xử lý thông báo lỗi.

5. Tiền tố: Tiền tố là các chức năng được sử dụng để tiền xử lý các truy vấn đến ứng dụng. Các tiền tố thường được sử dụng để xác nhận đăng nhập hoặc các truy vấn đến hệ thống dữ liệu khác.

6. Template Engines: Express cho phép sử dụng rất nhiều template engines khác nhau, cho phép phát triển viên tùy chỉnh các giao diện của trang web của họ.

Cách sử dụng Express?

Sử dụng Express, chúng ta có thể khởi tạo một ứng dụng web đơn giản như sau:

```
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', function (req, res) {
res.send('Hello World!');
});

app.listen(3000, function () {
console.log('App đang lắng nghe trên cổng 3000!');
});
```

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã khởi tạo một ứng dụng Express và định nghĩa một đường dẫn `GET /`. Khi một truy vấn được thực hiện đến đường dẫn đó, ứng dụng sẽ trả về "Hello World!".

Kết luận

Như vậy, khi bắt đầu phát triển ứng dụng web động với Node JS, Express là một trong những framework tốt nhất để sử dụng. Sử dụng Express, phát triển viên có thể tận dụng các tính năng mạnh mẽ của Node JS để tạo ra các ứng dụng web động và nhanh chóng. Với Express, việc xây dựng ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI