TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

MongoDb (No SQL) for Absolute beginner to Advance Level

MongoDb (No SQL) for Absolute beginner to Advance Level

MongoDb (No SQL) for Absolute beginner to Advance Level
MongoDb là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (No SQL) được phát triển bởi MongoDB Inc. Nó là cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trong môi trường NoSQL hiện nay do sự dễ sử dụng, linh hoạt và mở rộng.

MongoDb là gì?

MongoDb là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (No SQL) dựa trên nguyên tắc lưu trữ thư viện JSON. MongoDb rất linh hoạt và mở rộng, cho phép tạo và điều chỉnh các cấu trúc dữ liệu một cách linh hoạt.

Tại sao nên sử dụng MongoDB?

MongoDb được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm Blogger, Công nghệ thông tin, Tài chính, Liên lạc và nhiều ứng dụng khác. Điều quan trọng là MongoDB có những ưu điểm sau:

1. Cấu trúc dữ liệu đa dạng: MongoDb giúp bạn lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau như mảng, đối tượng, văn bản, số, ngày tháng,...

2. Truy vấn dữ liệu dễ dàng: MongoDb cho phép bạn thực hiện truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

3. Khả năng mở rộng: MongoDb có khả năng mở rộng tốt, cho phép bạn tăng hoặc giảm khả năng lưu trữ của hệ thống.

4. Hỗ trợ tốt cho Cluster: MongoDb hỗ trợ tốt cho Cluster, cho phép bạn tạo ra các máy chủ dữ liệu và bản sao để đảm bảo độ tin cậy và khả năng phục hồi cao.

MongoDb làm việc như thế nào?

MongoDb hoạt động giống như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong tập dữ liệu và sắp xếp trong bảng. Dữ liệu được đóng gói theo cách đơn giản nhất, được đại diện như các đối tượng JSON.

Tập dữ liệu MongoDB là một tập hợp các bảng. Mỗi bảng là một tài liệu, được đại diện bằng cặp khóa giá trị. Các khóa và giá trị là đối tượng JSON, do đó, MongoDB được gọi là cơ sở dữ liệu Document-based.

Là một cơ sở dữ liệu NoSQL, MongoDb không yêu cầu định nghĩa cố định các cấu trúc dữ liệu trước, cho phép người dùng tạo ra các tài liệu có cấu trúc linh hoạt. Nó hỗ trợ các loại dữ liệu đa dạng, từ mảng đơn giản đến đối tượng phức tạp.

Các truy vấn MongoDB được sử dụng để truy xuất, chèn, cập nhật hoặc xóa các tài liệu trong cơ sở dữ liệu. Các truy vấn này được viết bằng JSON, cũng như các tài liệu được lưu trữ. Điều này làm cho các truy vấn rất dễ đọc và viết.

MongoDb có khả năng mở rộng tốt, cho phép các nhà phát triển tăng hoặc giảm khả năng lưu trữ của hệ thống. Nó cũng hỗ trợ tốt cho Cluster, cho phép bạn tạo ra các máy chủ dữ liệu và các bản sao để đảm bảo độ tin cậy và khả năng phục hồi cao.

MongoDb hỗ trợ các giao diện lập trình khác nhau, bao gồm Java, Node.js, Python, Ruby và .NET, do đó làm cho nó rất linh hoạt trong việc phát triển và triển khai các ứng dụng.

Kết luận

MongoDb là một cơ sở dữ liệu NoSQL mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép các nhà phát triển lưu trữ và truy xuất các loại dữ liệu đa dạng, theo các cấu trúc linh hoạt. Với các tính năng như khả năng mở rộng tốt, hỗ trợ tốt cho Cluster và nhiều giao diện lập trình khác nhau, MongoDb là một công cụ mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng hiện đại.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI