TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Python Object Oriented Programming

Python Object Oriented Programming

Python Object Oriented Programming
Python Object Oriented Programming (OOP) là một phương pháp lập trình được sử dụng rộng rãi và áp dụng trong nhiều ứng dụng. Trong OOP, chương trình được thiết kế xung quanh các đối tượng, và mỗi đối tượng có thể có các thuộc tính riêng và các phương thức để thao tác với chúng. Đối tượng trong Python được định nghĩa là một thể hiện của một lớp (class) và bao gồm tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp đó.

Một lớp (class) trong Python có thể được định nghĩa bằng từ khóa “class” và các thuộc tính và phương thức của lớp đó được định nghĩa bên trong lớp. Để tạo ra một đối tượng từ một lớp, ta sử dụng từ khóa “object” và các thuộc tính và phương thức của đối tượng sẽ được kế thừa từ lớp.

Ví dụ, ta có thể tạo ra một lớp con (subclass) từ một lớp cha (superclass) trong Python bằng cách sử dụng từ khóa “inheritance”. Lớp con sẽ kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha và có thể bổ sung các thuộc tính và phương thức riêng của nó.

Để tạo ra một đối tượng trong Python OOP, ta sử dụng từ khóa “self” để truy cập vào các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó. Ta có thể sử dụng “self” để tham chiếu đến đối tượng hiện tại (self) khi đang thực hiện các phương thức của đối tượng.

Ta có thể sử dụng OOP trong Python để xây dựng một số ứng dụng, ví dụ như xây dựng các lớp để lưu trữ thông tin điểm của học sinh hoặc lớp để thực hiện các phép tính đơn giản. Điều quan trọng là ta cần phải hiểu rõ về cách thức hoạt động của OOP trong Python để có thể sử dụng công cụ này hiệu quả.

Trong tổng quát, Python OOP là một phương pháp lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép ta thiết kế và xây dựng các ứng dụng phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Việc nắm vững phương pháp này sẽ giúp cho các lập trình viên Python trở nên chuyên nghiệp hơn trong công việc của mình.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI