TÀI LIỆU HAY - CHIA SẺ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

The Complete Python 3 Course Beginner to Advanced!

The Complete Python 3 Course Beginner to Advanced!

The Complete Python 3 Course Beginner to Advanced!
The Complete Python 3 Course Beginner to Advanced là một khóa học đầy đủ về ngôn ngữ lập trình Python 3, từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học này cung cấp cho người học nền tảng vững chắc về Python, từ cú pháp và cách hoạt động của ngôn ngữ đến các phương pháp lập trình khác nhau và các ứng dụng thực tế của Python.

Khóa học được thiết kế để phù hợp với người mới bắt đầu với Python, cũng như các nhà phát triển kinh nghiệm muốn tăng cường kỹ năng của mình trong ngôn ngữ lập trình này. Nó bao gồm một loạt các bài giảng video, ví dụ cụ thể, bài tập và thực hành để làm quen với cách sử dụng Python và phát triển kỹ năng lập trình.

Bắt đầu với các khái niệm cơ bản như biến, kiểu dữ liệu, thao tác số học và toán tử, khóa học cũng giới thiệu thêm các chức năng python như làm việc với chuỗi, List, Tuple và Dictionary. Nó cũng đưa ra các khái niệm bao gồm các rẽ nhánh (if else) và vòng lặp for và while. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về hàm và các module của Python và cách sử dụng chúng.

Đặc biệt, khóa học cũng cung cấp kiến thức về OOP (Object Oriented Programming) trong Python, một phần quan trọng của lập trình hiện đại. Sinh viên sẽ học cách tạo class và object, kế thừa, đa hình và trừu tượng hóa. Từ đó, họ có thể nắm bắt được các khái niệm lập trình phức tạp hơn rất nhiều.

Cuối cùng, khóa học cũng mang đến những ứng dụng thực tế của Python như kiểm thử đơn vị, phát triển web với Django, sử dụng thư viện requests để truy xuất dữ liệu từ internet và xử lý dữ liệu.

Nếu bạn muốn học Python và tìm kiếm một khóa học đầy đủ và có thực tiễn, The Complete Python 3 Course Beginner to Advanced là một lựa chọn tuyệt vời. Nó mang đến cho bạn kiến thức và kỹ năng căn bản cần thiết để phát triển ứng dụng Python và đóng góp cho cộng đồng lập trình viên Python.
  • Mật khẩu giải nén: tailieuhay.download (nếu có)
  • Xem thêm các tài liệu về NƯỚC NGOÀI tại ĐÂY
  • Xem thêm các tài liệu về UDEMY tại ĐÂY
BÁO LINK LỖI